ראשי » אימון אישי-קואצ'ינג, הוליסטיקה-כללי, התפתחות אישית-הגשמה עצמית, חדשות-הוליסטיקה, מודעות עצמית, קואצ'ינג-התפתחות אישית » סליחה עוזרת לבריאות

סליחה עוזרת לבריאות

ממצאי מחקר חדש מוכיחים כי סליחה טובה לבריאות

כיצד משפיעה סליחה למול נטירת טינה ותחושת כעס שנותרת על אדם כלשהו, על הבריאות? ממצאי מחקר חדש שבחן מדדים שונים וביניהם קצב פעימות הלב, לחץ דם סיסטולי ולחץ דם דיאסטולי העלו כי לחץ הדם הסיסטולי והידאסטולי היו מושפעים באופן ישיר מחוויות שליליות שחווינו, אולם לחץ הדם של אנשים שסלחו למי שפגע בהם, היה נמוך יותר בניגוד לאנשים שלא סלחו לאחרים.

ממצאי מחקרים מוקדמים העלו כי לסליחה יש השפעה רפואית קצרת טווח אולם הממצאים בדבר יעילות הסליחה לשיפור המצב הבריאותי במדדים שונים לא נחקרה די ולשם כך ביקשו החוקרים לערוך את מחקרם הנוכחי בו בחנו כיצד מושפע לחת הדם וקצב הלב מחווית הסליחה לגבי אירועים מסוימים למול העדר סליחה.

החוקרים ניטרו את לחץ הדם של הנבדקים במהלך הניסוי בו ביקשו מ202 נבדקים לחשוב על אירוע שבו פגעו בהם, מזווית ראייה של סליחה והעדר טינה כלפי מי שפגע בהם או מזווית של אירוע שבו הם נפגעו אך לגביו הם לא סלחו למי שפגע בהם או אירוע של הסחת דעת והעדר סליחה או טינה לאחר פגיעה. לאחר מכם הוסחה דעתם של הנבדקים למשל חמש דקות ולאחר מכן נתבקשו הנבדקים להעלות מחשבות שונות במוחם.

ממצאי המחקר שפורסמו בכתב העת לרפואה פסיכוסומטית העלו כי נבדקים שסלחו למי שפגע בהם, לא חווה עליה גבוה בלחץ הדם הדיאסטולי ולחץ הדם הסיסטולי – כלומר תגובתיות נמוכה לדמיון האירוע בפוגע, ולאחר מכן, במהלך ההיזכרות בהשוואה למי שלא סלח לאחרים על פגיעה שחווה. זאת באופן המצביעה על תועלתה ארוכת הטווח של תחושת הסליחה הפסיכולוגית.

דילוג לתוכן