ראשי » הוליסטיקה-כללי, חדשות-הוליסטיקה, נטורופתיה, רפואה טבעית » יופחת שימוש בזרחן אורגני וחומרי הדברה

יופחת שימוש בזרחן אורגני וחומרי הדברה

תזונה אורגנית ורפואה טבעית מונעת: החל מהחודש יבוטל השימוש בתכשירים ביתיים וחומרי הדברה מסוימים לחקלאות שהוכחו כמזיקים

חדשות משמחות: החל מהחודש- יולי 2012 מורה משרד הבריאות להפחית את השימוש בחומרי הדברה מזיקים בחקלאות וכן בשימוש בתכשירים הביתיים. זאת על רקע המלצתויה של וועדה בין משרדית של גורמי מקצוע ממשרד החקלאות וממשרד הבריאות. 

ענבי יין אדום. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-s. צילום: Fir0002

ענבי יין אדום. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-s. צילום: Fir0002

ממצאי הוועדה הובילו להמלצות אופרטיביות להורות על צימצום החשיפה של הציבור בישראל לחומרי הדברה זרחנים אורגניים. מהודעת משרד הבריאות עולה כי במשרד החקלאות קיבלו גם כן את המלצות הוועדה ולפיכך הורו כי כבר החל מחודש יולי השנה יבוטל לגמרי השימוש בתכשירים המכילים שלושה זרחנים אורגניים מסוג אזינפוס-מתיל, אצפט ופרתיון-מתיל. כמו כן יבוטלו “שימושים לא קריטיים” של תכשירים אשר מכילים את החומרים דיכלורווס, אוקסדמתון- מתיל, מטדתיון, דיאזינון פנתיון ופרותיופוס.

המלצות הוועדה מבוססות על ממצאי מחקרים רבים המצביעים על נזקים בריאותיים רבים בעקבות השפעתם של חומרי הדברה על בעלי חיים כמו דו חיים, ציפורים או דבורים וכן על בני אדם שבקרבם חשיפה משמעותית לחומרי הדברה זרחנים אורגניים גורמת לשיבושים במערכת העצבים ומובילה להשפעות סיסטמיות, בין היתר בהשפעות על עוברים בעת ההריון ועל ילדים המצויים בתקופת התפתחותם המשמעותית ביותר ועלולים לסבול מהשפעות התנהגותיות ושכליות וכן באוכלוסיות ייחודיים כמו אנשים שעובדים בחקלאות.

מהודעת משרד הבריאות עולה כי בהמשך “עד לחודש מרץ 2014 יהיה ביטול סופי של כל התכשירים אשר מכילים פנתיון, פרותיופוס, דיכלורווס, אוקסדמתון- מתיל, קדוספום, מטדתיון, ודיאזינון.

כבר בשנת 2007 הורה משרד הגנת הסביבה לאסור שימוש ביתי בחומרי הדברה זרחנים אורגניים מסוג דיאזינון וכלורפיריפוס ומשנת 2009 הצטרף משרד החקלאות להמלצה ואסר על שימוש בחומרים אלה בגני נוי וגינות הבתים.

דילוג לתוכן