ראשי » הוליסטיקה-כללי, רפואה טבעית » מחקרים של סטודנטים ישפרו את מדיניות שיקום הקישון

מחקרים של סטודנטים ישפרו את מדיניות שיקום הקישון

שיתוף פעולה ייחודי בין רשות נחל הקישון ואוניברסיטת חיפה: מחקרים של סטודנטים מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה כלים לקבלת החלטות למדיניות שיקום הנחל

בשורה חשובה לברכיות, הצבים הרכים וכל שאר מיני בחי והצומח של נחל הקישון: שיתוף פעולה ייחודי בין רשות נחל הקישון והחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה של אוניברסיטת חיפה יאפשר לסטודנטים לתואר ראשון ושני לחקור את הנחל, לסייע בפעולות הניטור ולבחון בכלים אקדמיים את יעילות פעילות השיקום השונות, במטרה למצוא את השיטות המתאימות ביותר שישמרו על הנחל נקי ומזמין – לבעלי החיים הרבים וגם לציבור הרחב.

את שיתוף הפעולה הייחודי יזמה רשות נחל הקישון ושותפים לה אנשי המקצוע ברשות הנחל והסגל האקדמי בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה של אוניברסיטת חיפה והוא יצא לדרך כבר במהלך סמסטר ב’ הנוכחי. שיעורי הקורסים בתכנית נערכים בשטח הנחל, ומלבד הכלים התיאורטיים, הסטודנטים מקבלים את ההזדמנות להשתמש בידע האקדמי שקיבלו במסגרת הפעולות לניטור ושיקום הנחל. הסטודנטים לתואר ראשון מתמקדים בפרויקט הבוחן את ההשפעות הצפויות על הנחל כתוצאה מתוספת אספקת המים במסגרת תכנית המים לקישון. הסטודנטים לתואר שני, שמתמחים בניהול אגן היקוות, יקיימו מחקר רב שנתי על מקטע של הנחל, בו הם ינסו לברר מה השינויים המתחוללים בו לאורך תקופה ומהי המדיניות הנדרשת לצורך הגעה לייעדי השיקום המלאים ולכך שהמערכת האקולוגית תהיה בת קיימא.

בנוסף, הסטודנטים משני התארים, יאספו נתוני איכות וכמות מים כמו גם מידע על מאכלסי הנחל והשיפור במצבם. בעזרת פרוטוקולים לניטור רב שנתי שיוכנו על ידי הסטודנטים ובהתנסות בציוד דיגום מתקדם, כגון- מדי זרימה, מדי עכירות, ספקטרופוטומטרים למדידת ריכוזי נוטריינטים בנחל ומעקב אחר השינויים לאורך השנים, יכירו הסטודנטים את מורכבות הנחל ומורכבות שיקומו.

לדברי שרון נסים, מנכ”לית רשות נחל הקישון: “לאור הפעולות החשובות שננקטות לשיקום נחל הקישון עלה הצורך שלנו בבחינת מתודות ובידע נוספים. הסטודנטים יעריכו סקרים ומחקרים באגן ההיקוות קישון בעזרת ציוד ומכשור מתקדם ובסיוע מומחים בתחום. אותם מחקרים יתרמו לנו להליך קבלת החלטות, מדיניות השיקום ובקרה עליהם”.

לדברי ד”ר דוד כץ, מרצה במסלול לתואר ראשון: במסגרת הקורס נתמקד בקישון כמקרה בוחן. הסטודנטים ילמדו על המפגעים ההיסטוריים שהיו לנחל, על הפעולות הרבות לשקמו, ועל האתגרים השונים אשר עדיין עומדים בפני שיקומו. הסטודנטים יבצעו בדיקות של איכות מי הנחל, סקירת מינים, זיהוי מפגעים, וכו’. דגש מיוחד ינתן לניטור השפעות החזר מים לנחל אשר התחיל לאחרונה בתכנית המים לקישון. הקורס יינתן כל שנה כך שנוכל לקבוע הצלחות של מתודות שיקום שונות שבעזרתן תפעל רשות הנחל למען שיקום הנחל לרווחת הטבע והציבור”.

לדברי פרופ’ נעם גרינבאום, מרצה במסלול לתואר שני: “שיתוף הפעולה בין רשות נחל קישון לאוניברסיטת חיפה אמור לתת גב אקדמי רב-תחומי לפעילות הניטור והמחקר ברשות הנחל, לייצר זירת מחקר ולימוד קרובה ורלוונטית לתלמידי האוניברסיטה, ולהשתתף באופן פעיל בניטור שוטף ובמחקרים קיימים”.